Pieter Brueghelhuis

Het Pieter BrueghelHuis is een huiselijke plek waar je geluk kunt halen en brengen en waar je door ontmoeting en uiteenlopende activiteiten altijd een fijne tijd hebt.

Het PieterBrueghelHuis organiseert activiteiten in de breedste zin van het woord, die bijdragen aan het geluk van onze bezoekers. Via onze activiteiten spreken we de bezoekers aan op hun mogelijkheden en creativiteit. 
Daarmee streven we een gezamenlijk doel na: een gelukkige, 

inspirerende en ontspannende dag voor alle betrokkenen.
Bezoekers doen vrijwilligerswerk of nemen deel aan activiteiten die hen aanspreekt, zoals tekenen, schilderen, bewegen, handwerken, in de moestuin werken, enzovoorts. Mensen die zorgen voor een dierbare (mantelzorgers) kunnen in het 

PieterBrueghelHuis anderen ontmoeten, iets lezen, ontspannen in de tuin, kortom: even tijd voor zichzelf inruimen, in de wetenschap dat hun dierbare in een vertrouwde omgeving aan een activiteit deelneemt, begeleid door een deskundige vrijwilliger of professional.

Ambulant pedicure 

De praktijk is volledig rolstoelvriendelijk ingericht. Mocht u echter (tijdelijk) slecht te been zijn, bied ik ook de service van de ambulante pedicure. Ik kom graag bij u thuis in Veghel, en omstreken in overleg. Zie de lijst met tarieven voor meer info.